EIT Jumpstarter je späť

Začal sa štvrtý ročník programu EIT Jumpstarter, jedného z najznámejších európskych programov pre začínajúcich inovátorov, ktorí sa chcú presadiť a naštartovať svoje podnikanie.  Uchádzači môžu predložiť svoje inovatívne nápady v šiestich tematických kategóriách: potraviny a poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, suroviny, energia, ručná výroba (manufaktúra) a mestská mobilita. Prihlášky môžete podávať do 16. apríla.

Organizovaný bude v spolupráci so šiestimi vedomostnými a inovačnými komunitami: EIT Health, EIT Raw Materials, EIT Food, EIT InnoEnergy, EIT Manufacturing a EIT Urban Mobility, ktoré sú podporované Európskym inštitútom pre inovácie a technológie (EIT). Program je zameraný najmä na talentovaných ľudí z krajín strednej a južnej Európy, ktorí chcú potvrdiť svoj podnikateľský koncept, vypracovať podnikateľský plán a predstaviť svoje nápady budúcim potenciálnym investorom. V predchádzajúcich ročníkoch bolo viac ako 200 tímov z 13 krajín vyškolených, mentorovaných a podporených v rozširovaní efektívnych nápadov do výkonných obchodných modelov.

Je to pre mňa?

Ak ste inovátorom v nasledujúcich oblastiach: agropotravinárstvo, zdravotníctvo, suroviny, energia, ručná výroba (manufaktúra) alebo mestská mobilita a máte inovatívny podnikateľský nápad, potom je tento program pre vás ideálny. EIT Jumpstarter je otvorený pre študentov, doktorandov, výskumníkov alebo podnikateľov. Účastníci sa naučia, ako začať s budovaním firmy v jedinečnom medziodvetvovom prostredí: ako vytvoriť tím, obchodné procesy a organizačný dizajn. Primárne je zameraný na tvorbu kvantitatívneho obchodného modelu. Prostredníctvom programu EIT Jumpstarter budú tréneri a kouči navádzať pri hľadaní najvhodnejšieho obchodného modelu pre daný nápad a pomôžu ho potvrdiť. Na konci programu si absolventi pripravia prezentácie, dizajn podnikateľského modelu, konkurenčné prostredie, stratégiu uvedenia na trh a dlhodobý plán.

Čo z toho budem mať?

Prostredníctvom tohto programu získate podporu od najlepších trénerov a mentorov v danej oblasti a máte šancu vyhrať až 10-tisíc eur.

Prihlasovanie je otvorené do 16. apríla 2021.

Prihlášku a viac informácií o programe nájdete na: https://apply.eitjumpstarter.eu .

Späť