Dodatočné výberové konanie na Erasmus mobility učiteľov 2013/14

Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov SPU vyhlasuje dodatočné výberové konanie na Erasmus mobilitu učiteľa za účelom výučby v akademickom roku 2013/14 na obsadenie zvyšných 11 miest. Mobility do nesusedných krajín budú podporené dodatočným príspevkom na cestovné vo výške 100 EUR.

Uzávierka prihlášok je 1.12.2013.

Bližšie info o prihlasovaní

Späť