Dni otvorených dverí na SPU

tl_files/download/Pictures/Novinky 2014/Den otvorenych dveri 2014/DSC_1151.JPGtl_files/download/Pictures/Novinky 2014/Den otvorenych dveri 2014/DSC_1214.JPGtl_files/download/Pictures/Novinky 2014/Den otvorenych dveri 2014/DSC_1229.JPGtl_files/download/Pictures/Novinky 2014/Den otvorenych dveri 2014/DSC_1272.JPGtl_files/download/Pictures/Novinky 2014/Den otvorenych dveri 2014/xDOD_03.JPG

Celouniverzitný deň otvorených dverí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
7. februára 2014, 10.00 - 14.00 h

Tr. A. Hlinku 2, aula, posluchárne, areál SPU. 
Návštevníci budú mať možnosť navštíviť všetky fakulty SPU, získajú informácie o študijných programoch, podmienkach prijímacieho konania, uplatnení absolventov, spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami. V rámci sprievodných podujatí bude sprístupnené univerzitné vivárium, botanická záhrada či jazdecký areál, pripravené sú súťaže a ďalšie zaujímavé akcie. Podujatím Vás budú sprevádzať študenti a zamestnanci univerzity. K dispozícii budú informačné materiály  a malé občerstvenie. Všetci návštevníci získajú certifikát o účasti. KONTAKT: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou, tel.: 037/641 5533, e-mail: verejnost@uniag.sk


PROGRAM


tl_files/download/Pictures/Novinky 2014/Den otvorenych dveri 2014/dod1.jpgtl_files/download/Pictures/Novinky 2014/Den otvorenych dveri 2014/dod_program.jpgDni otvorených dverí na fakultách SPU v Nitre:

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
29. novembra 2013, 11.00 h 
Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň T

Fakulta ekonomiky a manažmentu
17. januára 2014, 10.00 h a 12.30 h

Tr. A. Hlinku 2, S pavilón, poslucháreň S-01

Technická fakulta
24. januára 2014
Galéria Mlyny, nákupno-zábavné centrum, vstupná hala, 10.00 - 18.00 h

19. februára 2014,  9.00 h a 11.00 h
Tr. A. Hlinku 2, pavilón TF,  zasadačka, 4. poschodie

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
24. januára 2014,  od 10.00 h do 14.00 h
Tulipánová 7, Dekanát FZKI INFO

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
7. februára 2014, 10.30 a 12.30 h
Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň A
28. marca 2014 o 9.00 h
Tr. A. Hlinku, poslucháreň A-01

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
7. februára 2014 a 7.marca 2014, 9.00 h a 11.00 h
Akademická ulica, Dekanát FBP


Videoreportáže z Celouniverzitného dňa otvorených dverí 2013

 

 

Späť