Divadelno-hudobné predstavenie ZVUK AULY

Pozývame vás na hudobno-divadelné predstavenie ZVUK AULY, ktoré sa uskutoční 1. marca 2017 o 19.00 h v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Vstup voľný.Viac na http://www.archimera.sk/index.php?/news/zvuk-auly/


Projekt Zvuk auly je intermediálnym hudobno-divadelným predstavením, ktoré pracuje s charakterom jedinečných architektonických priestorov vysokoškolských ául.
Vysokoškolské auly, symbolické a ceremoniálne priestory ohromujú svojou mierkou a výtvarným stvárnením, ktoré podčiarkuje ich spoločenský význam. Tieto priestory však ostávajú pre bežnú verejnosť skryté za fasádou známych stavieb. Projekt formou predstavenia sprístupňuje tieto nepoznané miesta univerzitných ceremónií. V dňoch 27.02. až 01.03. projekt Zvuk auly uvedie verejnosti postupne aulu Maxima profesora Čabelku – Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave (Stavoprojekt Trnava, 1988), aulu Maxima Aurela Stodolu - Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (Architekt Martin Kusý 1963) a aulu Maxima Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Architekt Vladimír Dedeček a Rudolf Miňovský, 1966).

Dramaturgiou je Zvuk auly obrazovo - dokumentárnou kolážou o stave súčasného študenta. Vychádzajúc z jeho perspektívy a ambícií diskutuje o úlohe kultúrnosti, vzorov, inšpirácií a autorít. Tieto fenomény prepája univerzita ako vrcholná vzdelávacia inštitúcia, ktorá má formovať a rozvíjať predpoklady študentov. Preto sa samotný priestor auly v predstavení Zvuku auly stáva scénou pre reflektujúce a kritické divadlo - arénou pre symbolické vyjadrenia nadčasových, ako aj bezprostredne súčasných spoločenských procesov, absurdity a humoru.

Za koncept a interpretáciu jednotlivých zložiek projektu sú zodpovední už etablovaní mladí umelci vo svojich profesijných oblastiach: fotografka a výtvarníčka Martina Šimkovičová, operný spevák a architekt Peter Mazalán a historik architektúry Martin Zaiček. V predstavení účinkujú performeri a interpreti, ktorí sú osobnosťami kultúrneho a spoločenského života: operní speváci Eva Šušková a Peter Mazalán, hudobní interpreti Pavol Mucha - violončelo, Braňo Ladič a Maroš Klátik - klavír. Za audiovizuálnu zložku je zodpovedný multimediálny umelec Jakub Pišek. Performerkami sú študentky Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Dĺžka predstavenia: 80 min.
Vstup voľný

Námet a realizácia: Peter Mazalán, Martina Šimkovičová, Martin Zaiček
Účinkujúci: Eva Šušková, Katarína Nedelská, Brigita Teplanová, Dorota Volfová, Maroš Klátik, Peter Mazalán, Pavol Mucha, Braňo Ladič, Martin Zaiček
Svetlo a obraz: Jakub Pišek
Grafický dizajn: Matej Vojtuš

Organizátor: Archimera, o.z.
v spolupráci s o.z. Denkzeug

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia

Partneri projektu: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry STU, Strojnícka fakulta STU, Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

tl_files/download/Pictures/Novinky 2017/aktuality/poster-zvuk-auly_nitra.jpg

Späť