DEKD: Obnova bývalej Hospodárskej školy v Nitre - prednáška

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa 23. 9. 2020 o 14.00 h v priestoroch budovy na Hospodárskej ul. 7 uskutoční tematická prednáška doc. Ing. arch. R. Štěpánkovej, PhD. na tému: Obnova bývalej Hospodárskej školy v Nitre s následnou komentovanou prehliadkou pod vedením Ing. arch Z. Holičkovej, pracovníčky Krajského pamiatkového úradu Nitra. Súčasťou podujatia bude výstava posterov.

Viac o aktivitách na stránkach DEKD:

https://www.dekd.sk/aktivita/3991-architektonicky-hodnotne-objekty-fzki-spu-v-nitre

https://www.dekd.sk/aktivita/3978-obnova-byvalej-hospodarskej-skoly-v-nitre

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v päťdesiatich štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993. Cieľom DEKD, ktorým každoročne patrí september,  je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa na aktivitách DEKD podieľa od roku 2018.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva - logo

Jdi zpět