CVTI pozýva na konferenciu o transfere technológií

Centrum vedecko-technických informácií v Bratislave vás pozýva na piaty ročník podujatia Konferencia NITT SK 2015 – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí pod záštitou Juraja Draxlera, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa koná v dňoch 6. 10. – 7. 10. 2015 v budove Centre vedecko-technických informácií na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Registrácia: do 1. 10. 2015

Základné informácie o konferencii: 

POZVÁNKA a PROGRAM

Témou podujatia je prenos duševného vlastníctva vzniknutého na verejných vysokých školách a vedeckovýskumných inštitúciách na Slovensku do praxe, na činnosti a plány novozaloženého Národného centra pre transfer technológií a na podporu transferu technológií na národnej úrovni. Zahraniční hostia sa podelia o skúsenosti s národnou platformou KTI pre transfer technológií z verejných vysokých škôl do praxe v Írsku a s činnosťou centier pre transfer technológií na Technickej univerzite v Eindhovene v Holandsku a na Inštitúte Jožefa Stefana v Slovinsku. Konferencia je určená predstaviteľom akademickej obce, vedeckovýskumným pracovníkom na verejných vedeckých a výskumných inštitúciách, poslucháčom verejných a štátnych vysokých škôl a odbornej verejnosti.

Späť