Cooperation Innovation Technology Transfer 2020

ODBORNÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU O TRANSFERE TECHNOLÓGIÍ, OCHRANE DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, INOVÁCIÁCH A PODPORE PODNIKANIA sa uskutoční v online forme v dňoch 19. - 21. 10. 2020.

Podrobné informácie a registrácia na https://cointt.sk/.

Z programu odporúčame pre vedeckovýskumných zamestnancov SPU v Nitre najmä nasledovné panely:

Špecifiká patentovateľnosti biotechnologických vynálezov, pondelok 19. 10., 13.00 -13.45 h (https://cointt.sk/session/specifika-patentovatelnosti-biotechnologickych-vynalezov/)

Špecifiká patentovej ochrany a transferu technológií v oblasti “Life Sciences”, utorok 20. 10., 10.30 - 11.45 h (https://cointt.sk/session/technologicky-transfer-dusevne-vlastnictvo-a-existujuca-legislativa-v-life-sciences/)

Transfer technológií v oblasti “Life Sciences” na Slovensku – prípadové štúdie, utorok 20. 10.,  13.15 - 14.15 h (https://cointt.sk/session/akademicke-podnikanie/).

Dňa 20. 10. 2020 v čase od 12.00 do 13.00 h sa uskutoční odovzdávanie Ceny za transfer technológií na Slovensku 2020 a ceny ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka 2019“ (https://cointt.sk/session/slavnostne-odovzdavanie-cien/). V súťaži o Cenu za TT máme prihlásených aj zástupcov našej univerzity. Držíme im palce!

Späť