CASEE online zimná škola 2021 – DanubeFEHRA

Májový CASEE newsletter predstavil aj Online zimnú školu 2021 – DanubeFEHRA, podporenú z projektu CASEE, ktorá sa uskutoční od 25. januára do 5. februára 2021 na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Viac na https://mailchi.mp/235d1ae451e7/casee-newsletter-june-4961665

 

CASEE online zimná škola 2021 – Hodnotenie potravinového prostredia a zdravotných rizík v podunajskej oblasti /Food Environment and Health Risk Assessment in Danube Region (DanubeFEHRA)

CASEE and Danube AgriFood Master Programme pozývajú študentov participovať na online zimnej škole, zameranej na hodnotenie potravinového prostredia a zdravotných rizík v podunajskej oblasti /Food Environment and Health Risk Assessment in Danube Region (DanubeFEHRA). Záštitu nad podujatím prevzala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Kedy: od 25. januára do 5. februára 2021

Kde: Nitra, Slovenská republika (online)

Kto sa môže prihlásiť: študenti so všetkých CASEE univerzít

Študuješ na SPU v Nitre a máš záujem o biologické vedy? Neváhaj a zapoj sa do dvojtýždňového programu zimnej školy organizovanej Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Fakultou biotechnológie a potravinárstva. CASEE online zimná škola bude multidisciplinárna a bude zahŕňať zaujímavé témy z chémie, životného prostredia, mikrobiológie, výživy ľudí, fyziológie živočíchov, agropotravinárstva, kvality potravín, senzorickej analýzy a tiež veľmi aktuálnu problematiku Covid-19 a jeho dopad na agropotravinársky sektor.

Cieľom zimnej školy je poskytnúť študentom a mladým vedcom predstavu o tom, aké atraktívne a zaujímavé sú tieto témy. Online prednášky zabezpečia odborníci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, špecialisti z ministerstiev, štátnych orgánov, výskumných ústavov, malých a stredných podnikov ako aj zástupcovia univerzít CASEE.

Benefity zimnej školy:

  • Rozšírenie a zdokonalenie vedomostí o potravinách, životnom prostredí a zdravotných rizikách.
  • Oboznámenie sa so slovenskou kultúrou, jej modernými výzvami a zaujímavou minulosťou.
  • Nadviazanie nových kontaktov, vybudovanie medzinárodnej siete.
  • Získanie, rozšírenie a zdokonalenie anglických komunikačných schopností.

 

CASEE online zimná škola 2021 nadväzuje na predchádzajúcu Letnú školu CASEE 2019, o ktorej sa dozvieš viac na http://www.ica-casee.eu/index.php/events/past-conferences2/2- uncategorised/177-summer-school-2019

Späť