Baltic University Programme vás pozýva na sympózium do Visby, Švédsko

Baltic University Programme organizuje v termíne 24. - 28. augusta 2020 vedecké sympózium vo Visby, Švédsko. Podujatie ponúka priestor na diskusiu o výskume, príležitosť stretnúť sa s kolegami a získať a šíriť nové poznatky, možnosť publikovať a rozšíriť výskum v BUP. Podrobné informácie o podujatí nájdete na: http://www.bupsymposium2020.se

BUP Symposium bude pozostávať z týchto častí:

Paralelné podujatia BUP pondelok 24. august (bezplatne pre účastníkov z BUP partnerských univerzít)

BUP Výskumné fórum -  Výskum a inovácie pre udržateľný región Baltského mora, utorok 25. august - streda 26. august (bezplatne pre účastníkov z BUP partnerských univerzít). Sympózium kladie dôraz na nasledovné témy pričom každá z nich bude mať počas konferencie svoj priestor: klimatické zmeny a obnoviteľná energia, udržateľné zásobovacie systémy, udržateľné vodné zdroje, rozvoj miest a vidieka, udržateľná mobilita, obehová ekonomika, vzdelávanie pre udržateľný rozvoj, udržateľný turizmus a udržateľné spoločnosti. Výzva na predkladanie abstraktov:  (http://www.bupsymposium2020.se/index.php/register-submit/call-for-abstracts-theme-sessions)

5. svetové sympózium o udržateľnom rozvoji na univerzitách  (WSSD-U-2020) štvrtok 27. august - piatok 28.august. Sympózium s názvom: Univerzity, udržateľnosť a spoločnosť: Podpora a implementovanie cieľov udržateľného rozvoja prispeje k hlbšiemu rozvoju tohto rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia. Informácie o registrácii: Lyudmyla Babak, e-mail: Lyudmyla.Babak@balticuniv.uu.se

 

 

POSTER

 

Ísť späť