Aktivity projektu BIOREGIO pokračujú v 5. semestri

Od januára 2019 prebehla aktualizácia vývoja politických nástrojov, konalo sa už piate regionálne stretnutie riešiteľov a stakeholderov, pripravuje sa piate medzinárodné stretnutie, identifikujú sa ďalšie príklady dobrej praxe a formuluje sa aj Akčný plán. Viac informácií nájdete v tejto tlačovej správe.

Viac informácií o projekte BIOREGIO nájdete na oficiálnej webstránke

Späť