Absolventské stáže Leonardo da Vinci

Na základe schváleného projektu Leonardo da Vinci PLM: "Európske skúsenosti pre slovenský agrosektor: program odborných stáží pre absolventov SPU II" č. 133220344 ponúkame absolventom SPU v Nitre nasledovné odborné stáže v termíne 16.9. - 15.12. 2013:

1. Baumax Rakúsko (Viedeň) (vhodné pre FZKI, FAPZ) - grant 4075 EUR
2. Horák a synové, Okrasné školky s.r.o., Česká republika (vhodné pre FZKI) - 3416 EUR
3. Universidad Miguel Hernández, výskumné laboratórium, Španielsko (FBP) -3857 EUR
4. New Lock Systems, s.a. (FEM-vypísané na žiadosť študenta) - 3857 EUR
5. IRTA - Institute of Food Research and Technology, Španielsko (FBP-vypísané na žiadosť študenta) - 3857 EUR
6. D-Consulta Malta (vhodné pre FEM) - 3246 EUR
7. Europe Direct Mosta (vhodné pre FEM, FEŠRR) - 3246 EUR
8. Genista Research Foundation Malta (vhodné pre FAPZ, FEŠRR) - 3246 EUR
9. Stado Ogierów Sieraków, Poľsko (vhodné pre FAPZ) - 3008 EUR
10. World Trade Center Poznan, Poľsko (vhodné pre FEM) - 3008 EUR
11. Almond Vocational Link, Veľká Británia (vhodné pre TF) - 5225 EUR
12. Vilniaus universiteto botanikos sodas, Litva (vhodné pre FZKI) - 3008 EUR

Grant pokrýva náklady na cestu, ubytovanie a stravovanie. Okrem toho každý účastník stáže povinne absolvuje pred nástupom na stáž individuálny jazykový kurz (pracovný jazyk stáže) a konzultácie o interkultúrnej komunikácii. Koordinátorom projektu je prof. Elena Horská  a projekt administruje Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných programov. Záujemcovia o stáž môžu poslať prihlášku na adresu Ing. Katarína Čiefová (katkaciefova@gmail.com) alebo priniesť osobne do Kancelárie zahraničných vzťahov (III. poschodie, rektorát) v termíne do  7. júla 2013.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 11. júla 2013 na rektoráte SPU o 10.00 h.

PRIHLÁŠKA

Späť