Nitrianske univerzitné dni 2021

V pondelok 26. apríla štartuje dvojtýždňový kolotoč online podujatí Nitrianskych univerzitných dní 2021, ktoré každoročne organizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj. Organizátori sa museli prispôsobiť aktuálnej situácii, preto sa väčšina podujatí uskutoční v online priestore.

Môžete sa zapojiť do diskusií, súťaží či kvízov a vyhrať zaujímavé ceny. Nahliadnete do zákulisia Divadla Andreja Bagara i folklórneho súboru Zobor, zistíte ako prebieha výcvik psov a dokonca sa na jeden deň môžete stať sokoliarom. V súťaži so Slovenskými elektrárňami sa dozviete, aká je naša uhlíková stopa a jeden z vás môže získať tablet.

NUD 2021 vám ponúknu tiež zaujímavé informácie o aktuálnej téme klimatických zmien v poľnohospodárstve, genetike, bezpečnosti potravín, genetickom predurčení a jeho vplyve na životný štýl a zdravie, mliečnych proteínových prípravkoch pre športovcov, rastlinách s adaptogénnym účinkom a ich využití v športovej výžive a i.

Čaká na vás bežecká súťaž s mobilnou aplikáciou, cvičenie tabata, medziuniverzitný turnaj SPU vs. UKF v e-športe, koncerty kapiel Malalata či Heľenine oči a množstvo ďalších online podujatí.

Nazrite do programu Nitrianskych univerzitných dní 2021 a staňte sa ich súčasťou.

Tešíme sa na vás.

Organizačný tím NUD 2021

 

 

Program Nitrianskych univerzitných dní 2021

Program Nitrianskych univerzitných dní 2021 (731.6 KiB)

 

26. 4. 2021 pondelok

Perspektívy náboženského vzdelávania v súčasnej kultúre
Podujatie je súčasťou osláv 30. výročia náboženského vzdelávania na UKF v Nitre. Jeho cieľom je predstaviť študentom učiteľstva, učiteľom, ako aj záujemcom z radov verejnosti, filozofiu nového kurikula predmetu náboženská výchova. Hosťom podujatia je doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD., ktorý je predsedom ústrednej predmetovej komisie pre náboženskú výchovu pri ŠPÚ a pedagógom Univerzity Komenského v Bratislave. Spoločenským rozmerom prednášky a diskusie je utváranie povedomia o tridsaťročnej činnosti univerzitného pracoviska a o jeho príspevku pre náboženský a kultúrny rozvoj mesta Nitra.
Čas: 13.00 h
Zodpovedá: doc. Andrea Blaščíková, PhD. (Katedra náboženských štúdií FF UKF)

Analýza mliečnych proteínových prípravkov pre športovcov
Online diskusia spojená s prednáškou doc. Ing. Petra Zajáca, PhD. V prednáške sa budeme zaoberať analýzou mliečnych proteínových prípravkov  pre športovcov, bežne dostupných na našom trhu a vo fitness centrách. Proteínové prípravky boli podrobené chemickej, mikrobiologickej a senzorickej analýze. Zloženie sa analyzovalo pomocou FTIR spektroskopie. Vo výsledkoch sme sa zamerali na porovnanie obsahu tuku a bielkovín a porovnanie týchto hodnôt s hodnotami, ktoré uvádza výrobca na spotrebiteľskom balení.
Čas: 18.00 h
Link: prostredníctvom platformy Zoom Pro + live streaming na Facebooku Študentského spolku Pasteur
Zodpovedajú: Bc. Michal Lenický (Študentský spolok Pasteur), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU) 
 
DNA DAY
DNA DAY je unikátny deň počas ktorého sa študenti, učitelia a verejnosť môžu dozvedieť viac o genetike. Oficiálnym medzinárodným dňom DNA je 25. apríl kedy si pripomíname objavenie dvojvláknovej štruktúry DNA v roku 1953 a ukončenie projektu ľudského genómu v apríli roku 2003. V tento deň sa po celom svete konajú podujatia a súťaže pre mladých ľudí, študentov a širokú verejnosť. Študenti majú možnosť svoje vedecké projekty prezentovať výskumníkom z tejto oblasti, ako aj sa zúčastniť rôznych prednášok so svetoznámymi  vedeckými osobnosťami. Hlavným prednášajúcim bude tento rok docent Richard Martinello z Yale University Medical School, ktorý sa venuje problematike infekčných vírusových ochorení, prenosu, epidemiológii, dopadu a prevencii zdravotnej starostlivosti spojenej s infekciami vrátane pneumónie spojenej s ventilátormi. Pravidelne vedie rozhovory o tom, ako zabrániť šíreniu vírusu COVID-19. Video: COVID-19 Vaccine FAQ: Dr. Richard Martinello
Čas: 14.00 h
Zodpovedá: RNDr. Veronika Fialková, PhD. (VC AgroBioTech)
 

26. – 30. 4. 2021 pondelok – piatok

Šport (ne)obyčajne
Týždeň venovaný športu a e-športu. Týždeň bude pozostávať z rôznych diskusií a online cvičenia so študentkou katedry telesnej výchovy a športu. Live diskusie budú prebiehať prostredníctvom sociálnej siete Instagram. Diskusie bude moderovať Mgr. Štefan Mikla.
 
DISKUSIE:

26. 4. 2021 pondelok

Pandémia a hokej
Diskusia o ovplyvnení hokeja dôsledkom pandémie COVID-19. Hosťami diskusie budú Mgr. Martin Uhnák, MBA, manažér univerzitného tímu Philosophers a súčasne hráč
HK Levice, Samuel Matúš, hráč Philosophers a študent Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a Miloš Kelemen, extraligový hráč HKM Zvolen.
Čas a link: 19.00 h, live diskusia prostredníctvom sociálnej siete Instagram. Viac informácií získate na Facebooku Študentského parlamentu UKF.
Zodpovedajú: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (Študentské centrum UKF), Mgr. Štefan Mikla, Bc. Lucia Spodniaková (Študentský parlament UKF) 

27. 4. 2021 utorok

Šport z pohľadu Mateja Tótha
Od telesnej výchovy až na majstrovstvá a olympiádu.
Čas a link: 19.00 h, live diskusia prostredníctvom sociálnej siete Instagram. Viac informácií získate na Facebooku Študentského parlamentu UKF.
Zodpovedajú: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (Študentské centrum UKF), Mgr. Štefan Mikla, Bc. Lucia Spodniaková (Študentský parlament UKF) 

28. 4. 2021 streda

Čo je e-šport?
Diskusia o e-športe, o organizácii e-športu na slovenských univerzitách. Hosťami diskusie budú Ing. Anton Cvik, podpredseda ŠRVŠ pre šport a mládež, a Daniel Ürge, predseda spolku UKF E-Sports.
Čas a link: 19.00 h, live diskusia prostredníctvom sociálnej siete Instagram. Viac informácií získate na Facebooku Študentského parlamentu UKF.
Zodpovedajú: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (Študentské centrum UKF), Mgr. Štefan Mikla, Bc. Lucia Spodniaková (Študentský parlament UKF) 

29. 4. 2021 štvrtok

E-šport ako práca?
Diskusia s profesionálnym hráčom e-športu. Hosť Matúš „Neon“ Jakubčík. Diskusia bude o hraní hier na profesionálnej úrovni.
Čas a link: 19.00 h, live diskusia prostredníctvom sociálnej siete Instagram. Viac informácií získate na Facebooku Študentského parlamentu.
Zodpovedajú: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (Študentské centrum UKF), Mgr. Štefan Mikla, Bc. Lucia Spodniaková (Študentský parlament UKF)   

30. 4. 2021 piatok

Zacvič si!
Online cvičenie s Barbarou Annou Kročilovou.
Čas a link: 19.00 h, live prostredníctvom sociálnej siete Instagram. Viac informácií získate na Facebooku Študentského parlamentu.
Zodpovedajú: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (Študentské centrum UKF), Bc. Lucia Spodniaková (Študentský parlament UKF)

26. – 30. 4. 2021 pondelok – piatok

Bežecká súťaž
V rámci týždňa športu sa uskutoční i bežecká súťaž. Nakoľko aj v čase pandémie je povolený individuálny šport v prírode, bežci si zasúperia medzi sebou prostredníctvom bežeckej aplikácie Runkeeper GPS Running Trackelink (link na stiahnutie aplikácie pre IOS https://apps.apple.com/us/app/runkeeper-gps-running-tracker/id300235330 a pre Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitnesskeeper.runkeeper.pro&hl=sk&gl=US), ktorú si zapnú vždy keď pôjdu behať. Aplikácia bude zaznamenávať vzdialenosť ktorú odbehli. Kto odbehne najviac km od pondelka 26. 4. do piatka 30. 4. získa športový pasteur dres. Budú sa hodnotiť prvé tri miesta v zvlášť kategóriách muži a ženy. Kontrolovať koľko súťažiaci odbehli budú „traťoví komisári” prostredníctvom aplikácie. Bližšie informácie ohľadom registrácie a priebehu súťaže budú uverejnené na stránke Študentského spolku Pasteur.
Čas: od 12.00 h (26. 4.) do 12.00 h (30. 4.)
Zodpovedajú: Bc. Michal Lenický (Študentský spolok Pasteur), Bc. Kristián Šár (Študentský spolok Pasteur), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)
PLAGÁT

26. 4. – 7. 5. 2021 pondelok – piatok

Osláv s nami 66 rokov!
Súťaž na sociálnych sieťach s FS ZOBOR. Zapoj sa s nami do súťaže a vyhraj! Môžeš získať 2 ceny – 2 vstupenky na 66. výročie FS ZOBOR v júni 2022, alebo batoh spolu s naším CD.Ako sa zapojiť? Pošli nám fotku s nejakou folklórnou súčiastkou, alebo aj v kroji. Spomedzi všetkých vyberieme dvoch, medzi ktorých rozdelíme ceny.
Čas: 17.00 h (26. 4.) – 17.00 h (7. 5.)
Zodpovedajú: Ing. Kamila Ondrášová, PhD. (FS ZOBOR), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)
 

26. 4. – 9. 5. 2021 pondelok – nedeľa

Jarný beh Nitrou
26. 4. – 2. 5. 2021 pondelok – nedeľa: 1,5 km (študentky UKF) a 3 km (študenti UKF)
3. 5. – 9. 5. 2021 pondelok – nedeľa: 6 km (študentky UKF) a 10 km (študenti UKF)
Trať: Úlohou účastníkov je počas daného týždňa zabehnúť organizátorom určenú vzdialenosť na ľubovoľnej trati, akú si zvolia, avšak prevýšenie nemôže byť nižšie ako nula (t. j. rozsah klesania na zvolenom úseku nesmie prevyšovať rozsah stúpania).
Pravidlá: Po registrácii si pretekár zvolí vlastnú trasu behu na vzdialenosť, ktorá je určená pre danú kategóriu a termín. Čas, ako aj vzdialenosť, si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek, alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Dôležité je, aby aplikácia/záznam z hodiniek bol schopný vygenerovať GPX súbor, ktorý následne na základe inštrukcií, ktoré pretekár obdrží mailom spolu s potvrdením registrácie, nahrá do nášho elektronického systému. Za výsledný čas pretekára sa bude považovať tzv. „elapsed time“ – tzn. celkový čas od začatia behu až po jeho skončenie, vrátane prestávok, ktoré počas behu pretekár urobí (ideálne je, ak danú vzdialenosť odbehnete bez prestávky, alebo v prípade, že si budete potrebovať urobiť na trati prestávku, tak svoje hodinky/aplikáciu nevypnete). Taktiež tam bude odkaz, kde budete môcť nahrať váš výkon (gpx súbor vášho výkonu). Výsledky budú zverejnené taktiež v tomto systéme. Súbory si budete môcť pozrieť prostredníctvom voľne dostupných programov, napr. GPXSee (Win), GPX Viewer (mobil) a iné.
Registrácia:   on-line
Na jednotlivé týždne je potrebné sa registrovať prostredníctvom registrácie v systéme, na základe ktorej vám bude pridelené štartové číslo. Štartové číslo si môžete vytlačiť a bežať s ním.
termín 26. 4. – 2. 5. 2021 Registrácia do 25. 4. do 24.00 h
termín 3. 5. – 9. 5. 2021 Registrácia do 2. 5. do 24.00 h
Ukončenie nahrávania súborov
termín 26. 4. – 2. 5. 2021: do 2. 5. do 24.00 h
termín 3. 5. – 9. 5. 2021: do 9. 5. do 24.00 h
Štartovné zdarma!
Kategórie:  Študenti a študentky bez rozdielu veku
Vyhlasovanie výsledkov: Študenti absolútne poradie  1. – 3. miesto (samostatne pre jednotlivé vzdialenosti 3 a 10 km)Študentky absolútne poradie  1. – 3. miesto (samostatne pre jednotlivé vzdialenosti 1,5 a 6 km)Každý účastník sa zúčastňuje a zapája do preteku na vlastnú zodpovednosť. Každý účastník je plne zodpovedný za rozsah poskytnutých údajov. Dosiahnutý športový výkon je len potvrdením vašej podpory a zapojenia sa do projektu, preto očakávame a veríme, že nebude dochádzať k akýmkoľvek zásahom a úpravám do obsahu zasielaných údajov s cieľom skreslenia a úpravy športových výsledkov, čo by bolo v absolútnom rozpore s celou myšlienkou projektu a princípmi „Fair-play“.
Kontakty:
telefón: 0907 229 027, 0918 030 778
Čas a miesto konania: kdekoľvek sa vám bude dobre bežať na rovine, kedykoľvek v stanovený týždeň (pondelok – nedeľa)
Zodpovedá: doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD. (Katedra telesnej výchovy a športu PF UKF)
 

27. 4. 2021 utorok

Tabata
Intenzívny tréning na celé telo a pre všetkých. Tabatu využívajú v rámci svojich tréningov profesionálni športovci, bežní ľudia v posilňovniach a výnimkou nie sú ani milovníci rozličných skupinových cvičení. Tabata je výbornou voľbou pre všetkých, ktorí chcú neustále zlepšovať svoju kondíciu, ale aj pre tých, ktorí chcú upraviť svoju hmotnosť.
Čas: 17.00 h
Zodpovedajú: Mgr. Lucia Civáňová, PaedDr. Ľubomír Urban (Centrum univerzitného športu SPU) 
 
Spoznaj FS ZOBOR
Kto sme? Čo robíme? Kto medzi nás patrí?V krátkej prezentácii sa dozvieš, kedy a ako FS ZOBOR vznikol, a čo zaujímavé sa udialo počas65 rokov jeho existencie. Uvidíš, kto medzi nás patrí, ako fungujeme, a prečo je nám v súbore tak dobre! :) Krátka prezentácia o súbore, jeho vzniku a histórii. Opis ako súbor funguje, kto
sú jeho členovia a čo sú benefity pre študentov, ktorí sú súčasťou nejakého krúžku.
Čas: 19.00 h
Zodpovedajú: Ing. Kamila Ondrášová, PhD. (FS Zobor), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)
 
Týždeň bezpečnosti potravín
Odborné prednášky, prezentácie, dotazníkové prieskumy. Podujatie je zamerané na propagáciu bezpečnosti potravín, činnosti Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, činnosť jeho vedeckých výborov, propagáciu národných vedeckých skupín, úlohy odboru bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Súčasne sa bude robiť propagácia bezpečnosti potravín na základných a stredných školách, ako aj medzi spotrebiteľmi pri nakupovaní potravín. Budú prebiehať diskusie s vybranými odborníkmi na aktuálnu tému. Pedagógovia katedry budú v stanovených termínoch poskytovať odborné konzultácie
k aktuálnym problémom bezpečnosti potravín.
Čas: 9.00 – 12.00 h
Zodpovedá: prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU)
 

28. – 30. 4. 2021 streda – piatok

Medziuniverzitný turnaj SPU vs. UKF
Medziuniverzitný turnaj Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v e-športe.
Zodpovedajú: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (Študentské centrum UKF), Bc. Lucia Spodniaková (Študentský parlament UKF), Daniel Ürge (predseda spolku UKF E-Sports), Ing. Romana Janoušková (Akademický senát SPU)

28. 4. 2021 streda

Rastliny s adaptogénnym účinkom a ich využitie v športovej výžive Online diskusia s Ing. Evkou Ivanišovou, PhD., o bylinkách s povzbudzujúcim účinkom. Dozviete sa, aké priaznivé účinky pre organizmus majú adaptogény, ako zvyšujú odolnosť nášho tela voči stresovým faktorom, ktoré rastliny ich obsahujú. Povieme si tiež niečo o ich pestovaní a ich konzumácii.
Čas: 18.00 h
Zodpovedajú: Bc. Michal Lenický (Študentský spolok Pasteur), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)
  

29. 4. 2021 štvrtok

Cultural image of the V4 – its creation and (re)shaping
Prednáška sa zameria na prekladateľa a jeho kompetencie, priblíži fungovanie prekladateľských agentúr a s ním spojený proces kontroly kvality pri prekladoch.
Čas: 13.00 h
Zodpovedá: PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková, PhD. (Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF)
 
Prekladateľ a prekladateľské agentúry
Odborná prednáška sa uskutoční pri príležitosti pripomenutia 30. výročia založenia V4 v záujme priblížiť spoločné východiská, ktoré viedli k založeniu vyšehradského partnerstva (online odborná prednáška v anglickom jazyku).
Čas: 13.00 h
Zodpovedá: prof. RNDr. Daša Munková, PhD. (Katedra translatológie FF UKF), Mgr. Pavlína Vaňková
 
Kolokácie prídavných mien v preklade umeleckých textov
Prednáška sa zameria na predstavenie kolokácií v kontexte prekladateľstva. V rámci prednášky ukážeme, ako sa vyhľadávajú a analyzujú substantívno-adjektívne kolokácie v preklade umeleckých textov v Slovenskom národnom korpuse.
Čas: 13.45 h
Zodpovedá: prof. RNDr. Daša Munková, PhD. (Katedra translatológie FF UKF), PhDr. Barbara Jakubíčková
 

30. 4. 2021 piatok

Genetické predurčenie a jeho vplyv na životný štýl a zdravie
Online diskusia s doc. Ing. Radoslavom Židekom, PhD., v okruhoch genetických predispozícií.
Čo všetko ukrýva naša DNA? Čo všetko z nej vieme zistiť?  Ako sa to môže premietnuť v športových výkonoch?
Čas: 18.00 h
Zodpovedajú: Bc. Michal Lenický (Študentský spolok Pasteur), p. Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU)
PLAGÁT

1. – 6. 5. 2021 sobota – štvrtok

Staň sa na deň sokoliarom
V spolupráci s členmi sokoliarskeho krúžku SPU pripravujeme krátke video, kde vám predstavíme zopár operených obyvateľov našej univerzitnej sokoliarne. Taktiež si sokoliari pripravili niekoľko otázok pre tých z vás, ktorí by sa chceli zapojiť do súťaže, kde výhrou bude možnosť stať sa na deň sokoliarom. Budete si môcť vyskúšať dennú rutinu pri starostlivosti
o dravého vtáka/sovu. Výherca si po ukončení pandemických opatrení svoju výhru môže uplatniť kedykoľvek po dohode s predsedom sokoliarskeho krúžku. Podmienky súťaže sú: správne zodpovedať na všetky položené otázky do komentára pod videom, čím sa zapojíte do losovania. Súťaž bude trvať do 6. 5. 2021 12.00 h. Výhercu budeme kontaktovať do správy na facebooku.
Čas: 12.00 h
Zodpovedajú: Ing. Terézia Hegerová (predseda Sokoliarskeho krúžku SPU), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)
  

3. – 5. 5. 2021 pondelok – streda

Dni hispánskej kultúry
XII. ročník prezentácie španielskej kultúry, dejín a jazyka a prezentácie kultúry a dejín hispánskych krajín Latinskej Ameriky. Súbor odborných prednášok, kultúrnych predstavení
a tvorivých dielní nájdete v bohatom programe DHK na webovom sídle, Facebooku alebo Instagrame Katedry romanistiky FF UKF.
Zodpovedajú: doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD., Sonia Ruiz Parra, Mgr. Zuzana Civáňová, PhD. (Katedra romanistiky FF UKF)
 
Aká je naša uhlíková stopa?
Zasúťažte si so Slovenskými elektrárňami, zistite, aká je vaša uhlíková stopa a vyhrajte tablet. Víťaza kvízu vyhlási kapela Helenine oči 7. 5. 2021 v rámci svojho koncertu.
Zodpovedajú: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (Študentské centrum UKF), Róbert Holý (Slovenské elektrárne, a. s.)
 

3. – 7. 5. 2021 pondelok – piatok

Týždeň kvízov
Týždeň venovaný kvízom z rôznych oblastí. V rámci tohto týždňa sú pripravené dva kvízy denne. 

3. 5. 2021 pondelok

Olympijské hry
Kvíz zameraný na športy olympijských hier. Kvíz bude pozostávať z 15 až 20 otázok. Súťažiaci sa na kvíz budú môcť prihlasovať cez Google dotazník. Súťažiť bude možné v slovenskom, maďarskom a ruskom jazyku.
Čas a link: Platforma Kahoot, 20.00 – 21.30 h. Viac informácií získate na Facebooku Študentského parlamentu UKF.
Zodpovedajú: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (Študentské centrum UKF), Bc. Lucia Spodniaková, Bc. Valerii Popovych, Bc. Diana Bubancová, Bc. Katarína Dákoová  (Študentský parlament UKF)
 
Výživa športovcov
Dôležitou súčasťou životného štýlu športovcov je strava. Úlohou kvízu je priblížiť stravovacie návyky športovcov, predstavenie základných atribútov živín a ich nevyhnutnosti pre cvičiace osoby.
Čas a link: Platforma Kahoot, 18.30 – 20.00 h. Viac informácií získate na Facebooku Študentského spolku Pasteur.
Zodpovedajú: Bc. Melina Korčok, Bc. Janka Kobanová (Študentský spolok Pasteur),, Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU) 

4. 5. 2021 utorok

Nelám si hlavu
Kvíz zameraný na hlavolamy. Kvíz bude pozostávať z 15 až 20 otázok. Súťažiaci sa na kvíz budú môcť prihlasovať cez Google dotazník. Súťažiť bude možné v slovenskom, maďarskom a ruskom jazyku.
Čas a link: Platforma Kahoot, 20.00 – 21.30 h. Viac informácií získate na Facebooku Študentského parlamentu UKF.
Zodpovedajú: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (Študentské centrum UKF), Bc. Lucia Spodniaková, Bc. Valerii Popovych, Tímea Turicová, Radka Balážová, Gabriela Pitoňáková  (Študentský parlament UKF)

SPU & UKF
Kvíz pre študentov s otázkami so zameraním na rôzne fakty, udalosti, zaujímavosti a miesta týkajúce sa našich dvoch nitrianskych univerzít. Cieľom je priblížiť univerzity študentom, poukázať na dôležité udalosti v histórii univerzít, dozvedieť sa zaujímavé fakty a oboznámiť študentov s areálmi univerzít.
Čas a link: Platforma Kahoot, 18.30 – 20.00 h. Viac informácií získate na Facebooku Študentského spolku Pasteur.
Zodpovedajú: Ing.  Marta Paula Bendelová (podpredsedníčka za študentskú časť AS SPU), študentská časť AS SPU, p. Roman Hulan  (Útvar univerzitných služieb SPU)  

5. 5. 2021 streda

Čo dokáže naše telo?
Kvíz zameraný na rekordy nášho tela. Kvíz bude pozostávať z 15 až 20 otázok. Súťažiaci sa na kvíz budú môcť prihlasovať cez Google dotazník. Súťažiť bude možné v slovenskom, maďarskom a ruskom jazyku.
Čas a link: Platforma Kahoot, 20.00 – 21.30 h. Viac informácií získate na Facebooku Študentského parlamentu UKF.
Zodpovedajú: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (Študentské centrum UKF), Bc. Lucia Spodniaková, Bc. Valerii Popovych, Bc. Dagmar Babicová, Bc. Marcela Naščáková (Študentský parlament UKF)
 
Moje telo
Naše telo je prosperujúci celok. Na jeho fungovaní sa podieľa komplexná sústava orgánov. Svaly, kosti, nervy to všetko je nevyhnutné pre jeden malý nádych. Existuje však mnoho zaujímavostí o našom tele, ktoré možno neviete.
Čas a link: Platforma Kahoot, 18.30 – 20.00 h. Viac informácií získate na Facebooku Študentského spolku Pasteur.
Zodpovedajú: Bc. Melina Korčok, Bc. Janka Kobanová (Študentský spolok Pasteur), Roman Hulan  (Útvar univerzitných služieb SPU)
 
Koncert MALALATA
Online koncert populárnych DJ-ov MALALATA.
Čas a link: 20.00 h, vysielať sa bude v udalosti koncertu MALALATA a na Facebooku Študentského parlamentu UKF.
Zodpovedajú: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (Študentské centrum UKF), Bc. Lucia Spodniaková, Marek Vojtko (Študentský parlament UKF)

6. 5. 2021 štvrtok

Planéta Zem
Kvíz bude zameraný na našu planétu Zem (príroda, obyvateľstvo, miesta). Kvíz bude pozostávať z 15 až 20 otázok. Súťažiaci sa na kvíz budú môcť prihlasovať cez Google dotazník. Súťažiť bude možné v slovenskom, maďarskom a ruskom jazyku.
Čas a link: Platforma Kahoot, 20.00 – 21.30 h. Viac informácií získate na Facebooku Študentského parlamentu UKF.
Zodpovedajú: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (Študentské centrum UKF), Bc. Lucia Spodniaková, Bc. Valerii Popovych, Bc. Gabriela Ivanegová, Dominika Ivanegová (Študentský parlament UKF)
 
Naše univerzitné mesto
Kvíz pre študentov s otázkami zameranými na znalosti týkajúce sa faktov, miest, udalostí alebo známych osobností spojených s mestom Nitra. Hlavným cieľom je priblížiť mesto študentom, ukázať nielen zaujímavé miesta, atrakcie a udalosti, ale aj jeho jedinečnú históriu.
Čas a link: Platforma Kahoot, 18.30 – 20.00 h. Viac informácií získate na Facebooku Študentského spolku Pasteur.
Zodpovedajú: Ing.  Marta Paula Bendelová (podpredsedníčka za študentskú časť AS SPU), študentská časť AS SPU, p. Roman Hulan  (Útvar univerzitných služieb SPU)

7. 5. 2021 piatok

Vieš, čo ješ?
Kvíz bude zameraný na výživovú hodnotu a všeobecne stravu. Kvíz bude pozostávať z 15 až 20 otázok. Súťažiaci sa na kvíz budú môcť prihlasovať cez Google dotazník. Súťažiť bude možné v slovenskom, maďarskom a ruskom jazyku.
Čas a link: Platforma Kahoot, 20.00 – 21.30 h. Viac informácií získate na Facebooku Študentského parlamentu UKF.
Zodpovedajú: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (Študentské centrum UKF), Bc. Lucia Spodniaková, Bc. Valerii Popovych, Bc. Michal Priškin, Nikola Mazúrová, Lenka Tegiová (Študentský parlament UKF)
 
Koncert HELENINE OČI
Online koncert multižánrovej kapely lokálneho významu s globálnym dosahom – HELENINE OČI.
Čas a link: 20.00 h, vysielať sa bude v udalosti koncertu a na Facebooku Študentského parlamentu UKF.
Zodpovedajú: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (Študentské centrum UKF), Bc. Lucia Spodniaková, Marek Vojtko (Študentský parlament UKF)
 
Aktívne cvičenie
Fyzická aktivita je neoddeliteľnou súčasťou každého z nás. Či už ide o jednoduché kráčanie, beh, hranie futbalu s kamošmi alebo o profesionálne cvičenie. Otázkou je, koľkí z nás vedia, aké skupiny svalov sa najviac podieľajú na vykonávaní týchto aktivít.
Čas: 17.00 h
Zodpovedajú: Bc. Melina Korčok, Bc. Janka Kobanová (Študentský spolok Pasteur), Roman Hulan  (Útvar univerzitných služieb SPU)
 

4. 5. 2021 utorok

Za oponou Divadla Andreja Bagara v Nitre
Riaditeľ obľúbeného nitrianskeho divadla prinesie študentom a záujemcom informácie z jeho zákulisia (online odborná prednáška).
Čas: 11.00 h
Zodpovedá: PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková, PhD. (Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF)

Metóda označovania použitím brinxelu vo výcviku psa
Metóda označovania s využitím brinxelu v kynológii, postup výcviku, názorné video ukážky, využitie metódy v praxi.
Čas: 16.00 h
Zodpovedajú: Ing. Martin Fik, PhD. (Katedra špeciálneho chovateľstva), Ing. Petra Neirurerová (Katedra špeciálnej zootechniky), p. Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU)
 
Klimatická kríza v poľnohospodárstve: Ako cítia zmeny klímy farmári a ako sa na ne pripravujú. S farmármi o zmene klímy.
V spolupráci s Euractiv Slovensko je pripravená online odborná diskusia s hosťami na tému Klimatická kríza v poľnohospodárstve: Ako cítia zmeny klímy farmári a ako sa na ne pripravujú. Študenti budú mať možnosť sa pripojiť online a zapojiť sa do diskusie cez platformu Slido.  Údaje od meteorológov sú jasné: súčasná klimatická zmena je najrýchlejšia za desaťtisíc rokov. Jednou z ľudských činnosti, ktorá je týmto fenoménom zasiahnutá najviac, je poľnohospodárstvo. Suchá s nedostatkom zrážok či prívalové dažde sa vyskytujú čoraz častejšie a výrazne vplývajú na poľnohospodársku produkciu. Aj preto je čoraz nevyhnutnejšia diskusia o adaptačných opatreniach na prispôsobenie poľnohospodárskeho systému na zmeny klímy. Otázky do diskusie: Aké dopady má klimatická zmena na poľnohospodárstvo a život na vidieku? Je klimatická zmena pre poľnohospodárov iba hrozbou, alebo aj príležitosťou? Ako v praxi ovplyvňujú klimatické zmeny každodennú prácu poľnohospodárov? Ako sa voči nej bránia dnes a ako sa pripravujú na narastajúci výskyt extrémnych výkyvov počasia? A opačne: myslia poľnohospodári pri svojej práci, či ich činnosť pomáha zlepšiť, alebo zhoršiť vývoj situácie okolo klimatickej zmeny? Môže poľnohospodárom podať pomocnú ruku štát?
Čas: 10.00 – 11.30 h
Zodpovedajú: Ing. Marta Paula Bendelová (podpredsedníčka AS SPU), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)
 

5. 5. 2021 streda

Trh práce a kariérne poradenstvo
Lektorka Mgr. Katarína Klinková, kariérna poradkyňa (Bilancie kompetencií pod záštitou spoločnosti BKS Úspech, s. r. o., so sídlom Bratislave), oboznámi študentov i pedagógov so súčasným trhom práce a kariérnym poradenstvom. Do popredia sa dostáva zosúladenie rodinného a pracovného života, taktiež sa zohľadňuje osobnosť uchádzačov o zamestnanie, pričom sa berú do úvahy najmä tzv. soft skills (mäkké zručnosti). Lektorka oboznámi študentov s novými trendmi na trhu práce, ale i možnosťami, ako sa pripraviť na trh práce.
Čas konania: 9.15 h
Zodpovedá: PhDr. PaedDr. Denisa Selická, PhD. (Katedra sociológie FF UKF)

6. 5. 2021 štvrtok

Skúsenosti s ročnou online výučbou denných a externých študentov a ďalšie perspektívy tejto formy výučby na Katedre filozofie (príprava projektu Kega 2021)V rámci workshopu budeme analyzovať, skúmať a vyhodnocovať skúsenosti s ročnou online výučbou denných a externých študentov na Katedre filozofie. Budeme hovoriť o vybraných indikátoroch, ktoré ju ovplyvnili: denní/externí študenti, kvalita e-learningových kurzov, prístup k online vyučovaniu a kurzom (počítače/notebooky, internetové pripojenie a iné), mediálna gramotnosť, formy hodnotenia študentov, úroveň digitálnych kompetencií a iné.Oslovíme denných a externých študentov, ktorí sa zúčastnili na tejto forme výučby (od začiatku až po súčasnosť) a budeme s nimi viesť diskusiu o možnostiach skvalitnenia online výučby, o využití nových foriem pripojení, o alternatívnych študijných pomôckach a študijných materiáloch, postupoch a hodnoteniach online výchovy a vzdelávania.Skúsenosti s online výučbou a ďalšími perspektívami jej vývoja budú využité pri príprave projektu Kega 2021 na roky 2022 – 2024.
Čas: 11.00 – 12.30 h
Zodpovedá: doc. Viera Jakubovská, PhD. (Katedra filozofie FF UKF)
 
Atribúty kariérového rozhodovania žiakov a študentov
Interaktívna prednáška je venovaná analýze vybraných faktorov kariérového rozhodovania žiakov nižšieho a vyššieho stupňa sekundárneho vzdelávania. Kariérové rozhodovanie je ako proces súčasťou psychického, respektíve kariérového vývinu žiakov, preto uvádzame aktuálne poznatky o vnútorných a vonkajších faktoroch kariérového vývinu, pričom dôraz kladieme na faktory inštitucionálne, a to v akcentovaných štádiách kariérového vývinu žiakov a študentov. Osobitnú pozornosť venujeme možnostiam systematického ovplyvňovania kariérového vývinu žiakov v procese kariérovej výchovy a poradenstva v školskom prostredí (najmä učiteľ, výchovný poradca, školský psychológ) a kariérového poradenstva v prostredí školských poradenských inštitúcií. Pozornosť upriamime na jednotlivé faktory, štýly a ťažkosti v kariérovom rozhodovaní žiakov, čo doložíme aj výsledkami pôvodného výskumu kariérového rozhodovania žiakov a študentov. Výsledky analýz a pôvodného výskumu sumarizujeme v odporúčaniach pre praktickú činnosť v oblasti kariérovej výchovy, vzdelávania a poradenstva.
Čas konania: 14.45 – 16.30 h
Zodpovedá: doc. PhDr. Viktor Gatial, PhD. (Katedra pedagogickej a školskej psychológie PF UKF)
 

6. – 7. 5. 2021 štvrtok – piatok

Stredovýchodná Európa ako kultúrna konštrukcia (online konferencia) – (Kelet-)Közép-Európa mint kulturális konstrukció
Ústrednou témou rokovania budú rôzne výklady koncepcie stredoeurópanstva a kritická bilancia ich aktuálnej platnosti s dôrazom na komparáciu, interpretáciu a prípadnú rekanonizáciu diel kľúčových autorov. Organizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie je Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre v spolupráci s Pannonskou univerzitou vo Veszpréme (MR).
Link: bude zverejnený na webovom sídle FSŠ UKF
Zodpovedá: prof. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD. (Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF)
 

Nitrianske univerzitné dni

Nitrianske univerzitné dni (NUD) predstavujú komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne konajú koncom apríla a začiatkom mája na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a v uliciach mesta Nitra. Záštitu nad devätnástym ročníkom NUD prevzal prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor UKF, doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka SPU, doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, a Marek Hattas, primátor mesta Nitra. Snahou organizátorov je nadviazať na predchádzajúce úspešné ročníky Nitrianskych univerzitných dní v rokoch 2003 – 2020 s cieľom prehĺbiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu s dôrazom na aspekt spolupatričnosti uvedených štyroch subjektov.

Partneri:

Slovenské elektrárne, a. s.
Agrokomplex – národné výstavisko, š. p.
ARRIVA NITRA, a. s.
Študentský parlament UKF
 

Mediálni partneri:

TV Nitrička
TV Central
Nitra 24 – spravodajský portál
MY Nitrianske noviny
Náš čas – časopis UKF
Poľnohospodár – spravodajca SPU
Mediálne centrum FF UKF – Rádio Plus
Občas Nečas
Nitraden.sk
Nitraonline.sk
Nitralive.sk
 

Organizačný výbor:

doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
doc. Ing. Ivan Takáč, PhD.
Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD.
Mgr. Tímea Kamenická
Ing. Mária Holovičová, PhD.
Roman Hulan
Mgr. Dagmar Bojdová
PhDr. Silvia Detvayová
Lujza Záhoráková
Bc. Lucia Spodniaková
Ing. Marta Paula Bendelová
Bc. Michal Lenický
 
 

Späť