Štúdium v Japonsku - Kagoshima University

 

Chcel by si študovať v Japonsku?

Kagoshima University v Japonku otvára výzvu na prihlasovanie na výmenné študentské mobility v akademickom roku 2019/2020.

Termín uzávierky: 1. máj 2019 na mobility počas zimného semestra 2019/2020

                           1. október 2019 na mobility počas letného semestra 2019/2020

Financovanie: vlastné zdroje

Prihlášky zasielajte na: International Student Office

                                  Kagoshima University

                                  1-21-30 Korimoto, Kagoshima City 890-0065 Japan

                                  E-mail: ryugaku@kuas.kagoshima-u.ac.jp

                                  Tel: +81 99 285 7325 Fax: +81 99 285 7083

Detaily programu

Formulár A

Formulár A (japonská verzia)

Formulár B

Formulár C

Formulár D

Bližšie informácie na ryugaku@kuas.kagoshima-u.ac.jp

 

Späť