Študentská konferencia v Poľsku

V dňoch 10.4 - 14.4.2013 sa v poľskom Rogowe uskutoční študentská konferencia zameraná na trvalo udržateľný rozvoj. Konferencia bude organizovaná v rámci Programu Baltickej univerzity. Uzávierka prihlášok pre slovenských študentov je 18.3.2013. VIAC

Späť