Ďalšie aktivity projektu BIOREGIO v závere 5. semestra

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v 5. semestri výrazne napreduje pri riešení úloh v rámci projektu BIOREGIO. V apríli bol v Bruseli na podujatí "Europe, let´s cooperate!" predstavený úspešný príklad transferu poznatkov medzi partnerskými regiónmi. V júni sme na odbornom seminári Recyklácia odpadov 2019 v Bratislave diskutovali o stratégii pre zhodnocovanie odpadov v Nitrianskom kraji a uviedli sme aj krátke propagačné video. Viac informácií nájdete v tejto tlačovej správe.

Viac informácií o projekte BIOREGIO nájdete na oficiálnej webstránke

Späť