Organizačný štáb

 

tl_files/download/Pictures/Akademicka Nitra 2014/AN2014_banner.jpg

 

Prezidentka AN 2014
prof. Dr. Ing. Elena Horská

Riaditeľ 
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.

Zástupkyňa riaditeľa 
doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.

Vedúca ekonomického úseku
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.

Vedúca umeleckého úseku  
Ing. Petra Zaujecová

Vedúca propagačného úseku
PhDr. Renáta Chosraviová

Vedúca úseku ubytovania a stravovania
Ing. Ľubica Pastrnáková

Vedúcie úseku satelitných programov
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., PhDr. Ing. Daniela Wolfová

Výkonná vedúca organizačného úseku
Mgr. Lenka Konôpková

Výkonný vedúci umeleckého úseku
Ľubomír Gregor

Vedúca kancelárie AN 2010
Ing. Dana Klačková

Zástupkyňa Mestského úradu v Nitre
Mgr. Dagmar Bojdová

Zástupcovia NSK 
PhDr. Ľubica Libová, Mgr. art. Anton Živčic

Členovia organizačného štábu AN 2014
Ing. Michal Angelovič, prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc., Ing. Miroslava Cigáňová, Bc. Peter Kollárik, Mgr. Pavol Vakoš, Lujza Záhoráková