Nastavenie mailového konta pre is.uniag.sk

Typ servera: POP

Adresa servera prichádzajúcej pošty: is.uniag.sk

Port: 995, vyžaduje sa bezpečné pripojenie (SSL)

Adresa servera odchádzajúcej pošty: mail.uniag.sk

Port: 25