Naj POĽNO študent/študentka 2015

tl_files/download/Pictures/NAJpolno student-studentka/logo_najpolno.jpg

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v spolupráci s Vydavateľstvom Slovenský CHOV, s.r.o., Centrom preŠtudenta a Združením mladých farmárov na Slovensku vyhlasujú súťaž o NAJ POĽNO ŠTUDENTA/ŠTUDENTKU.

Hľadáme sympatického študenta a študentku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorí by svojím šarmom, vzdelaním, dôvtipom, skúsenosťami a blízkym vzťahom k agrosektoru reprezentovali svoju univerzitu na významných podujatiach počas celého roka 2015.

Podmienky:

- študent / študentka I. a II. stupňa štúdia na SPU v Nitre 

- vek 18 - 25 rokov

Vyplnenú prihlášku s fotografiou zašlite na adresu najpolno@uniag.sk.

Uzávierka prihlášok: 31. marca 2015

Z prihlásených súťažiacich vyberie porota dvadsať finalistov (desať chlapcov a desať dievčat). O víťaznej dvojici sa rozhodne vo finále, ktoré sa bude konať 28. apríla 2015 v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v rámci konferencie Klubu poľnohospodárskych odborníkov (bližšie informácie a program nájdete na http://poda2015.wbl.sk/ )

Súčasťou súťaže bude internetové hlasovanie o NAJ poľno študenta/študentku webu.

tl_files/download/Pictures/NAJpolno student-studentka/fb.jpg  Viac na FB www.preStudenta.sk

 

"Mladí a vzdelaní ľudia - budúcnosť vidieka"

tl_files/download/Pictures/NAJpolno student-studentka/naj_polno.jpg