Kontakt

Centrum univerzitného športu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

vedúci CUŠ

PaedDr. Ľubomír Urban lubomir.urban@uniag.sk
  +421 37 641 5457

sekretariát CUŠ

Ing. Ľubica Miklová lubica.miklova@uniag.sk
  +421 37 641 5450