Kontakt

Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality (KVSZK)
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
e-mail: kvszk@uniag.sk
 
Ing. Barbora Čakovská, PhD., riaditeľka
barbora.cakovska@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5553
 
Margita Granátová, všeobecné informácie
tel.: +421 37 641 5516
 
Ing. Dana Klačková, finančná administrácia
tel.: +421 37 641 4892