Kontakt

Kancelária ďalšieho vzdelávania (KDV)
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
Slovensko
e-mail: kdv@uniag.sk
 
Margita Granátová (UTV - všeobecné informácie, výučba, rozvrhy)
margita.granatova@uniag.sk 
tel.: +421 37 641 5516
 
Ing. Dana Klačková (UTV - finančná administrácia)
dana.klackova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 4892