Zodpovedné a jasné vlastníctvo ako základ pre dlhodobé udržanie krajiny - verejná inauguračná prednáška

Téma: Zodpovedné a jasné vlastníctvo ako základ pre dlhodobé udržanie krajiny - verejná inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU
Dátum a čas: 8. 9. 2020, 9.30 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka

Späť