Zelený most pre európske skúsenosti

V rámci univerzitného projektu LDV VETPRO: Zelený most: európske skúsenosti pre lokálny udržateľný rozvoj (č. 12323 0202), ktorý koordinuje Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov, majú učitelia SPU možnosť absolvovať týždňové odborné pobyty s hlavným cieľom získať praktické skúsenosti a nové poznatky z partnerských inštitúcií v Európe v rôznych oblastiach problematiky udržateľného rozvoja.

Úlohou účastníka mobility je po návrate z mobility pripraviť krátky príspevok, resp. case study/alebo príklad dobrej európskej praxe, doplnený fotodokumentáciou, ktorý bude publikovaný na CD ako výstup pre celoživotné vzdelávanie.  Zároveň sa očakáva, že účastníci mobilít prispejú do diskusie na diskusnom portáli LinkedIn, kde bude vytvorená diskusná skupina "Green Bridge SUA Nitra". Záujemcovia o mobilitu sa môžu prihlásiť priamo u koordinátorky projektu prof. Horskej (Elena.Horska@gmail.com) zaslaním mailu so stručným popisom motivácie a plánu na mobilitu v termíne do 28. februára 2013. V prílohe sa nachádza rozpis mobilít s doporučením pre konkrétnu fakultu v závislosti od zamerania prijímajúcej inštitúcie.

PRÍLOHA

Späť