Zasadnutie Správnej rady SPU v Nitre

V priestoroch SPU sa 16. decembra 2019 uskutoční zasadnutie členov Správnej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Späť