Výberová prednáška Získavanie a výber zamestnancov

Téma: Získavanie a výber zamestnancov

Prednášajúci: Imrich Szász
Dátum a čas: 16. 4. 2019, 11.00 h
Miesto: miestnosť AS-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov a Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.

Ísť späť