Výberová prednáška Prvotné uplatnenie medzinárodných štandardov účtovnictva - IFRS 1

Téma: Prvotné uplatnenie medzinárodných štandardov účtovnictva - IFRS 1

Prednášajúci: Lukáš Ciran a Peter Kis
Dátum a čas: 9. 4. 2019, 11.00 h
Miesto: poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov a Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.

Späť