Výberová prednáška Motivácia, hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov

Téma: Motivácia, hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov

Prednášajúci: Tibor Molnár
Dátum a čas: 9. 4. 2019, 11.00 h
Miesto: miestnosť AS-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov a Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.

Ísť späť