Prezentácia profesionála s kalichom vína, Systém hodnotenia vín WSET, Rečnícka a technická výbava someliera - výberová prednáška

Téma: Prezentácia profesionála s kalichom vína, Systém hodnotenia vín WSET, Rečnícka a technická výbava someliera - výberová prednáška
Prednášajúci: Beáta Vlnková, prezidentka Asociácie somelierov Slovenskej republiky
Prednášku organizuje Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre v rámci predmetu Z15-0104-I Somelierstvo.
Dátum a čas: 2. 12. 2019, 13.30 - 15.30 h
Miesto:  Výskumné centrum AgroBioTech, kongresová sála, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre.

Ísť späť