Potraviny a udržateľný prístup - odborný seminár SUSCOF

Pozývame vás na odborný seminár a diskusiu na tému Potraviny a udržateľný prístup, ktorý sa uskutoční 22. júna 2021 od 8.00 do 15.00 h prezenčnou  aj online formou na Fakulte ekonomiky a manažmentu (S-pavilón). Predmetom seminára je prezentácia výsledkov projektového výskumu o situácii na Slovensku a v ďalších európskych krajinách v oblasti udržateľnej spotreby potravín, prístupov spotrebiteľov k potravinám, zdravej výžive a životnému štýlu a problematike potravinového odpadu v celej vertikále. Seminár bude obohatený o vystúpenie odborníkov na výživu a fitness, lokálnych producentov potravín, zástupcov obchodných sietí a verejného stravovania. Svoj názor na aktuálnu problematiku odprezentujú aj študenti FEM študijného programu agrárny obchod a marketing prostredníctvom krátkych videoprezentácií. Registrácia na podujatie do 15. júna 2021 na adrese: petra.hargasova@uniag.sk Podujatie je určené pre odbornú a laickú verejnosť (prezenčná forma). Záujemcovia o podujatie z radov SPU v Nitre sa môžu zúčastniť aj online prostredníctvom MS TEAMS (aj tu je potrebná registrácia). VIAC INFORMÁCIÍ

Ísť späť