Otvorenie interaktívnej experimentálnej záhrady pre verejnosť

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre vás pozýva na Otvorenie interaktívnej experimentálnej záhrady pre verejnosť, ktoré sa uskutoční v sobotu 5. októbra 2019, v priestoroch FZKI na Tulipánovej 7 v Nitre.  Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/otvorenie-interakt%C3%ADvnej-experiment%C3%A1lnej-z%C3%A1hrady-pre-verejnos%C5%A5/

Späť