Osobnosť manažéra rodinnej firmy v kontexte úspešného zvládnutia procesu nástupníctva - výberová prednáška

Téma: Osobnosť manažéra rodinnej firmy v kontexte úspešného zvládnutia procesu nástupníctva - výberová prednáška
Prednášajúci: Ladislav Ambrovics, MINIT s.r.o.
Dátum a čas: 11. 11. 2019, 13.30 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.

Späť