Nestlé pre mladých. Riadenie tímov v spoločnosti Nestlé - výberová prednáška

Téma: Nestlé pre mladých. Riadenie tímov v spoločnosti Nestlé - výberová prednáška
Prednášajúci: Ľubica Novotná, Tibor Molnár
Dátum a čas: 20. 11. 2019, 11.00 h
Miesto: cvičebňa AS-31, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Späť