#MYSMEEU - celonárodná diskusia o aktuálnych témach v Európskej únii

František Ružička, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Klaudia Halászová, rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vás pozývajú na podujatie #MYSMEEU, ktoré sa uskutoční 2. apríla 2019 o 9.30 h v Aule SPU v Nitre. V diskusii o aktuálnych témach Európskej únie s osobitným dôrazom na miesto Slovenska v ďalšom smerovaní európskeho projektu a na význam EÚ pre regionálny rozvoj slovenských regiónov vystúpia: Martin Klus, poslanec a podpredseda Výboru pre európske záležitosti NR SR, Igor Éder podpredseda NSK a Daniel Balko, zástupca primátora mesta Nitry. Program

Späť