Metódy proximálneho mapovania a monitorovania pôdnych vlastností - habilitačná prednáška

Téma: Metódy proximálneho mapovania a monitorovania pôdnych vlastností - habilitačná prednáška. Dôležitým predpokladom správneho rozhodovania v presnom poľnohospodárstve sú informácie o variabilite výrobného prostredia. Prednáška je orientovaná na  význam určovania variability v čase a priestore, klasifikáciu základných metód zisťovania pôdnych vlastností. Uvádza sa charakteristika a princíp činnosti snímačov pracujúcich na rôznych fyzikálnych princípoch (elektrické, mechanické optické, ...). Pozornosť sa venuje aj aplikácií a využiteľnosti informačných zdrojov získaných proximálnym snímaním pôdy komerčne dostupnými zariadeniami.
Prednášajúci: Ing. Miroslav Macák, PhD., odborný asistent na Katedre strojov a výrobných biosystémov, Technická fakulta SPU v Nitre
Dátum a čas: 14. 7. 2020, 11.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (online prenos https://archive.tp.cvtisr.sk/live?140494C15LT7CF86 )

Ísť späť