Medzinárodne organizácie v oblasti noriem kvality pre ovocie a zeleninu - výberová prednáška

Téma: Medzinárodne organizácie v oblasti noriem kvality pre ovocie a zeleninu - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Viera Baričičová, PhD.
Dátum a čas: 30. 10. 2019, 13.30 h
Miesto: BZ-01, Katedra zeleninárstva, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Späť