Medzinárodné vedecké dni 2018

V Kongresovom centre SPU v ŠD A. Bernoláka sa 16. a 17. mája 2018 uskutoční 15. ročník konferencie MEDZINÁRODNÉ VEDECKÉ DNI 2018 "Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom". Podujatie poskytne priestor pre manažérov, vrcholových manažérov, akademikov a výskumníkov, ktorí sa zaoberajú problematikou ekonomiky a manažmentu v oblasti agropotravinárskych reťazcov.

Príďte sa podeliť so svojimi názormi na problémy súčasného sveta svojou účasťouna medzinárodnej vedeckej konferencii Medzinárodné vedecké dni 2018.Záštitu nad podujatím prevzali: Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Višegradská asociácia univerzít (VUA ), Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre, ASECU, EUNIS Slovensko, Junior Chamber International - Slovakia, Asociácia poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku. Viac na https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/index.php/sk 

 

Späť