Kvalita kukuričných siláží v podmienkach klimatických zmien z troch pohľadov

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je jedným zo spoluorganizátorov série odborných seminárov spoločnosti FEED LAB, s.r.o., na tému Kvalita kukuričných siláží v podmienkach klimatických zmien z troch pohľadov, ktorý sa uskutoční 9. apríla 2019 od 9.30 do 13.00 h v Kongresovom centre SPU.  Ďalšie semináre sa budú konať v nasledujúce dni vo Vigľaši a v Košiciach.  PROGRAM

 

Ísť späť