Deň otvorených dverí na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Termín: 1. 4. 2021 online
 
Viac informácií na www.fesrr.uniag.sk

Ísť späť