Chemical characterization of soil. Contamination of soil and natural aqueous environmental systems - výberová prednáška

Téma: Chemical characterization of soil. Contamination of soil and natural aqueous environmental systems - výberová prednáška
Prednášajúci: doc. Dr. Timea Pernyeszi
Dátum a čas: 6. 11. 2019 o 12.00 h
Miesto: BZ-02, Katedra zeleninárstva, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Ísť späť