Architektonické hodnoty objektov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

V aule Slovenskej  poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 26. septembra 2019 o 14.00 h uskutoční prednáška doc. Ing. arch. Roberty Štěpánkovej, PhD., na tému Architektonické hodnoty objektov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Podujatie je spojené s  s prezentáciou objektov SPU v Nitre, ktoré majú významné architektonické hodnoty a komentovanou prehliadkou univerzitného komplexu architektov Vladimíra Dedečka a Rudolfa Miňovského. Podujatie je súčasťou aktivít Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/architektonick%C3%A9-hodnoty-objektov-slovenskej-po%C4%BEnohospod%C3%A1rskej-univerzity-v-nitre-predn%C3%A1%C5%A1ka/

Späť