Kalendár udalostí September 2017

štvrtok, 07.09.2017

Katedra regionálnej bioenergetiky, Katedra udržateľného rozvoja, Katedra ekológie pod záštitou doc. Ing. Oľgy Roháčikovej, PhD., dekanky Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre organizujú 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v roku 65. výročia vzniku SPU v Nitre Rýchlorastúce dreviny a byliny pestované  na energetické účely (nové poznatky z oblasti ekofyziológie, ekológie, ekonomiky, bioenergetiky, environmentalistiky, legislatívy a technológií), ktorá sa bude konať 7. – 8. septembra 2017 v Nitre.

 Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bude prezentovať výsledky výskumu v oblasti pestovania a využitia rýchlorastúcich drevín (RRD) a bylín, ako aj konverzie biomasy na energonosiče s vyššou energetickou hustotou. Ďalším cieľom bude poukázať na perspektívy lokálnej energetiky, energetické, ekonomické, legislatívne opatrenia, scenáre o vplyve pestovania na biodiverzitu, potenciálnej invazivite RRD, zmeny v krajine a životnom prostredí. Medzinárodná vedecká konferencia je určená pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov, odborníkov z praxe, študentov doktorandského štúdia, ako aj odbornú verejnosť.

POZVÁNKA 3. cirkulár

utorok, 19.09.2017

Organizátori podujatia: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská bioklimatologická spoločnosť, Česká bioklimatologická spoločnosť, Ústav vied o Zemi SAV, COST ES 1404

Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia

Miesto konania: Kongresové centrum Smolenice, Zámocká 18, 91904 Smolenice

Termín konania: 19. – 21. september 2017

Termín prihlásenia sa a zaslania názvu príspevku: 31.07.2017

Cieľ podujatia: Sneh je výrazný environmentálny faktor pôsobiaci na lokálnej, regionálnej aj globálnej úrovni. Ovplyvňuje prírodné procesy počas celého roka, ale aj fungovanie ľudskej spoločnosti v oblasti produkcie (poľnohospodárskej, lesnej), dopravy, rekreácie a ďalších hospodárskych oblastiach. Sneh a snehová pokrývka spadá medzi pravidelne merané veličiny v rámci štandardného monitorovania životného prostredia. Cieľom podujatia je prezentácia a výmena odborných poznatkov z oblasti merania parametrov snehu a snehovej pokrývky, vplyvu snehu na procesy prebiehajúce v prírode a rôzne oblasti života spoločnosti. Podujatie rovnako ponúka priestor na prezentáciu výsledkov dlhodobých meraní, trendov a nadväzne na ich využitie v environmentálnom modelovaní v prospech rôznych zainteresovaných strán a celej spoločnosti.

Pre koho je podujatie určené: Medzinárodná konferencia je určená pre odbornú verejnosť pôsobiacu v oblasti vedy, výskumu, praxe ako aj vo vzdelávaní.

Možnosti výstupov: Abstrakty budú publikované v zborníku abstraktov, prijaté príspevky budú po recenzii zaslané na evaluáciu a indexáciu do  ISI Web of Knowledge, Web of Science, Thomson Reuters

 

Hlavné témy:

  • metódy detekcie snehu a snehovej pokrývky
  • sneh a klimatológia snehovej pokrývky
  • sneh vo vegetačnom cykle
  • sneh a vývin rastlín a živočíchov
  • sneh v bio-hydrologickom cykle (hydrofyzikálne vlastnosti snehu a snehovej pokrývky, zásoba vody v snehu)
  • sneh a prírodné riziká (lavíny, záplavy, snehové búrky, metelice, snehové kalamity, mráz, námraza a pod.)
  • zmena/variabilita klímy a jej vplyv na snehovú pokrývku
  • služby a adaptačné opatrenia na snehové udalosti
  • sneh a zimné rekreácie, turistika, vplyv klímy na zimnú turistiku

 

Kontaktná osoba: Ing. Mariana Eliašová, PhD., Katedra ekológie, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Mariánska 10, Nitra.

telefónne číslo: 037 641 5614

web stránka konferencie: http://www.sbks.sk/smolenice2017.php

streda, 20.09.2017

Pozývame Vás na vernisáž medzinárodnej výstavy STOPY ČESKÝCH ZÁHRADNÝCH ARCHITEKTOV NA SLOVENSKU, 20. 9. 2017 o 11.00 h vo vstupných priestoroch pod Aulou SPU v Nitre.

Časť výstavy bude prezentovaná aj v priestoroch budovy dekanátu FZKI SPU v Nitre.

Výstava potrvá do 6.10.2017. Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/vystava-stopy-ceskych-zahradnych-architektov-na-slovensku/

štvrtok, 28.09.2017

Botanická záhrada SPU Vás pozýva na výstavu Farby a plody jesene, ktorá sa uskutoční 28. septembra – 5. októbra 2017 od 9.00 do 17.00 h v skleníkoch BZ. Na jej príprave spolupracovala Katedra zeleninárstva FZKI a Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI, Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti FAPZ a Okresný výbor SZZ Nitra.

Súčasťou výstavy bude odborný seminár Pestrosť menej známych druhov ovocia a zeleniny, ktorý sa uskutoční 28. septembra od 9.00 h.

Program seminára:

9.00 h Otvorenie výstavy
9.30 h Expozícia z druhov čeľade Cucubritaceae (Ing. Erika Mňahončáková, BZ SPU v Nitre)
10.00 h Jedlé kvety, kulinárske bylinky (doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, PhD., ÚZK, Lednice)
10.30 h Prestávka
11.00 h Menej známe odrody bazalky (Ing. Ivana Mezeyová, PhD., KZ FZKI SPU v Nitre)
11.30 Použitie plodov menej známych rastlín vo výžive korytnačiek (Ing. Róbert Kirchner, BZ SPU v Nitre)
 
tl_files/download/Pictures/Novinky 2017/aktuality/Farby_a_plody_jesene_2.jpg
piatok, 29.09.2017

Botanická záhrada SPU Vás pozýva na výstavu Farby a plody jesene, ktorá sa uskutoční 28. septembra – 5. októbra 2017 od 9.00 do 17.00 h v skleníkoch BZ. Na jej príprave spolupracovala Katedra zeleninárstva FZKI a Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI, Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti FAPZ a Okresný výbor SZZ Nitra.

tl_files/download/Pictures/Novinky 2017/aktuality/Farby_a_plody_jesene1.jpg