Kalendár udalostí 22.11.2018

štvrtok, 22.11.2018

Erasmus Village
Zahraniční študenti študujúci na univerzite v rámci programov Erasmus, Erasmus Mundus či  v rámci bilaterálnej spolupráce ponúknu záujemcom o štúdium v zahraničí informácie „z prvej ruky“.
Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 h

MIX volejbal
Turnaj v mix volejbale pre študentov UKF a SPU.
Miesto a čas konania: Športová hala SPU, 9.00 h

Dovoľujeme si Vás pozvať na výberovú prednášku na tému Európska menová únia a pripravované reformy, ktorá sa uskutoční dňa 22. novembra 2018 o 14.30 h v posluchárni S-01.
Prednáša prof. Ing. Juraj Sipko, PhD, MBA, riaditeľ Ekonomického ústavu SAV v Bratislave, člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli. Medzi jeho výnimočné profesionálne skúsenosti patrí pozícia poradcu guvernéra NBS a pozícia poradcu výkonného riaditeľa Medzinárodného menového fondu vo Washingtone, D.C. Ekonomický ústav SAV je partnerskou inštitúciou FEM SPU v Nitre, téma prednášky je vysoko aktuálna, najmä pre študentov FEM a FEŠRR.