Kalendár udalostí 20.11.2017

pondelok, 20.11.2017

  • Súťaž v plávaní

Plavecké preteky študentov UKF a SPU v jednotlivých disciplínach (podľa pravidiel).

Miesto a čas konania: bazén UKF, 9.30 h