Študentské dni nitrianskych univerzít: MIX volejbal

MIX volejbal
Turnaj v mix volejbale pre študentov UKF a SPU.
Miesto a čas konania: Športová hala SPU, 9.00 h

Ísť späť