Študentské dni nitrianskych univerzít: Hokejový pochod UKF a SPU

Hokejový pochod UKF a SPU
Sprievodná akcia pred hokejovým zápasom.
Miesto a čas konania: ŠD Zobor, ŠD Mladosť, 18.00 h

Späť