Študentské dni nitrianskych univerzít 2019: Vybíjaná

Turnaj vo vybíjanej pre študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: Veľká telocvičňa UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, 13.00 h

Späť