Študentské dni nitrianskych univerzít 2019: Chlieb náš každodenný daj nám dnes

Chlieb je základnou potravinou človeka už po tisíc generácií. Súčasná moderná výživa chápe postavenie chleba dokonca symbolicky. Aj preto bol Svetový deň chleba stanovený na ten istý deň ako Svetový deň výživy – 16. októbra. Podľa štatistík FAO sa ročne vo svete vyrobí 350 miliónov ton chleba. U nás je ročná spotreba chleba približne 40 kg na osobu. Kým v minulosti bola vo svete ročná spotreba chleba na jedného konzumenta takmer 80 kg, toto množstvo sa v mnohých krajinách zredukovalo o viac ako polovicu. Príčinou je čiastočne väčší výber pekárskych výrobkov, ktoré nahrádzajú chlieb na našich stoloch, ale v posledných desaťročiach sa do popredia dostávajú aj nutričné a zdravotné faktory. Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa chleba by sme chceli zrealizovať druhý ročník podujatia pod názvom Chlieb náš každodenný daj nám dnes pod záštitou a vedením Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulty biotechnológie a potravinárstva. V rámci podujatia budú podobne ako počas prvého ročníka prezentované, či už tradičné chleby pšenično-ražné, ražné, zemiakové, špaldové, ale aj sójové, tekvicové a bezlepkové, ale napríklad aj netradičná focaccia. Prezentované pekárske výrobky budú pripravené na Katedre skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP, Katedre výživy ľudí FAPZ, pričom sa opäť pokúsime získať produkty z domácej produkcie študentov a zamestnancov SPU, a tiež sponzorských pekární. Návštevníci budú mať možnosť ochutnať rôzne druhy chleba, bezlepkového aj kváskového, slaného a sladkého pečiva. Opäť nebudú chýbať zaujímavé recepty a ukážky využitia chleba na spoločenských akciách vo forme chlebových tort a chuťoviek s rôznymi nátierkami, bravčovou masťou a cibuľou, ale aj s medom a domácimi džemami. Pre návštevníkov budú okrem iného pripravené aj zaujímavosti o technológii výroby chleba, nutričnom zložení pekárskych výrobkov a o ich slovenskej a celosvetovej spotrebe.

Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 – 13.00 h

Späť