Školenie zástupcov zamestnancov

Univerzitná organizácie Odborového zväzu PŠaV pri SPU v Nitre vás pozýva na školenie zástupcov zamestnancov na úrovni fakultných a dielenských organizácií a vedúcich odborových úsekov univerzitnej organizácie, ktoré sa uskutoční 2. apríla 2019 o 10.00 h v Kongresovej sále SPU v ŠD A. Bernoláka.
Program:
1. Vystúpenie zástupcov OZ PŠaV na Slovensku - predsedu OZ Ing. Pavla Ondeka a predsedu Združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslava Habána, PhD.
2. Legislatívne zmeny dotýkajúce sa zamestnancov školstva od 1. 1. 2019 (novela Zákonníka práce č. 63/2018, Zákon č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality VŠ vzdelávania, novela zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, kolektívna zmluva vyššieho stupňa) - právnik OZ Mgr. Martin Mikluš. Viac informácií

 

Ísť späť