International Visegrad Fund
 
 
Malé granty (Small Grants):
 
 • podporujú realizáciu projektov spolupráce medzi subjektmi z troch rôznych krajín V4 (v oblasti kultúry, vedy a výskumu, vzdelávania, výmen mládeže, cezhraničnej spolupráce a turistického ruchu);
 • termíny pre podávanie žiadostí: 1. marec, 1. jún a 1. september
 • maximálna čiastka pridelená k jednému projektu je 6 000 EUR (pričom finančný príspevok MVF nemôže prevýšiť 80 % celkových nákladov  na realizáciu projektu) a grant sa udeľuje na dobu maximálne 6 mesiacov (aj keď realizácia projektu bude trvať dlhšie).
 • http://visegradfund.org/grants/small-grants/
 
 
Štandardné granty (Standard Grants):
 • podporujú realizáciu projektov spolupráce medzi subjektmi z troch rôznych krajín V4 v rovnakých oblastiach ako v prípade malých grantov, ale na jeden projekt sa prideľuje čiastka vyššia než 6 000 EUR a doba realizácie projektu je 12 mesiacov (finančný príspevok MVF nemôže prevýšiť 80 % celkových nákladov na realizáciu projektu);
 • termíny pre podávanie žiadostí: 1. marec, 1. jún a 1. september
 
 
Višegrádsky strategický program (Visegrad Strategic Programme, Strategic Grants):
 
 • podporuje významné, dlhodobé strategické projekty, na ktorých sa podieľajú subjekty zo všetkých štyroch krajín V4;
 • projekty musia byť zamerané na priority stanovené pre príslušný rok;
 • granty sa poskytujú na dobu maximálne 3 rokov (na jeden projekt sa obvykle prideľuje cca 40 000 EUR); i v tomto prípade finanční príspevok MVF nemôže prevýšiť 70 % celkových nákladov na realizáciu projektu.
 • termíny pre podávanie žiadostí: 15. apríl
 • http://visegradfund.org/grants/strategic-grants/

Späť