Interval Aquaerobok

Cieľ a obsah predmetu:Zlepšiť fyzickú kondíciu a tvarovať postavu prostredníctvom aeróbneho cvičenia vo vode pri hudbe. Pri posilňovaní využiť odpor vody, rôzne náčinie (malé činky, gumové expandery, ower ball...) a nadlahčovacie pomôcky. Pravideľne zaraďovať základy jednotlivých plaveckých štýlov, naučiť základy tvorenia cvičebných programov a tým prispieť k celoživotnej potrebe pravidelnej pohybovej aktivity pre rozvoj zdravia.
Študijný odbor: pre všetky odbory na SPU


Gestor predmetu:
PaedDr. Ľubomír Urban
Vyučujúci:
Mgr. Lucia Civáňová